SlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  nenaplánované
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
HOSTIŠOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.

OBEC HOSTIŠOVCE

Prvá zmienka o obci je z r. 1333 pod názvom Gesztus. Staré Hostišovce založené v r. 1368 boli vlastníctvom Derencsényiovcov a potom Széchyovcov. V roku 1528 obec zničili Turci. V roku 1773 ju obývali želiari. V roku 1828 mala obec 107 domov a 870 obyvateľov. Obyvatelia obce sa živili poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a z prebytkov ovocia potom pálením slivovice a čerešňovice. Po r. 1918 sa popri tradičných remeslách zaoberali výrobou bŕd a vosku, ženy tkaním. V roku 1951 bolo založené JRD, kde boli zamestnaný všetci obyvatelia obce.

V obci v súčastnosti žije 253 obyvatelov, 82 domov. 16 občanov pracuje v okresnom meste v Rimavskej Sobote, cca. 50 občanov sú zaradení na menšie obecné služby a sú poberateľmi sociálnych dávok. V obci je vysoká nezamestnanoosť. Spolunažívanie medzi obyvateľmi je dobré.